» » Izolacje bentonitowe

Izolacje bentonitowe

Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje

Izolacje bentonitowe

Oferta taśm WATERSTOP RX we Wrocławiu - Izolacje bentonitowe

 

Taśma bentonitowa należy do grupy taśm uszczelniających, które charakteryzują się specjalnymi właściwościami. Mają one dużą zdolność pęcznienia oraz działają samoinicjująco, wnikając we wszystkie szczeliny i puste przestrzenie. Taki materiał nie starzeje się – wykazuje właściwości pęczniejące nawet po dziesiątkach lat. Taśma bentonitowa WATERSTOP RX najczęściej znajduje zastosowanie w uszczelnianiu przepustów rurowych i szczelin roboczych, a także innych przerw technologicznych w trakcie powstawania inwestycji. Podczas kontaktu z wodą taśma bentonitowa zwiększa swoją objętość. W efekcie wywiera nacisk na spoinę i uszczelnia ją. Podczas tej zmiany bentonit wnika w szczeliny i rysy skurczowe. Proces pęcznienia i kurczenia, jaki zachodzi w materiale, jest odwracalny. Dlatego taśma bentonitowa WATERSTOP RX 101 czy WATERSTOP RX 103 jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, w których kontakt z wodą jest okresowy.

1. Powierzchnia, na których jest układana taśma bentonitowa, może być mokra (bez wody zastoiskowej). Należy usunąć z niej pył, gruz i inne zanieczyszczenia.


2. Taśmę należy stopniowo rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża. Po umieszczeniu taśmy we właściwej pozycji należy usunąć pasek ochronny. W zależności od sytuacji dopuszcza się wcześniejsze usunięcie paska zabezpieczającego.


3. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas uszczelnienia.


4. Taśmę bentonitową przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki mocującej i gwoździ do betonu lub kleju. Siatkę mocującą nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę. Odcinki siatki mocującej łączy się na zakład. Gwoździe należy wbijać w miejscach zakładów i w środku pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 - 40 cm odstęp między gwoździami).


5. W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę przytwierdza się do podłoża przy użyciu kleju. W takiej sytuacji należy za pomocą szpachli lub pędzla nanieść cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1 mm. Następnie docisnąć taśmę bentonitową i – o ile to możliwe – zamocować jej koniec za pomocą gwoździa.


Izolacje bentonitowe w formie taśm WATERSTOP RX, WATERSTOP RX 101 i WATERSTOP RX 103 idealnie nadają się do uszczelniania rur przez ściany budynków i doszczelniania przyłączy kanalizacyjnych. Równie dobrze sprawdzają się w przypadku wejść rur wodociągowych do piwnicy oraz w przypadku innych przecieków przy przejściach elementów instalacyjnych przez przegrody w ścianach i styki konstrukcji. Są używane przy nieszczelności przerw technologicznych w betonie, takich jak chociażby połączenia płyty dennej ze ścianą fundamentową. Wykorzystuje się je także przy nieszczelnościach między poszczególnymi warstwami betonu podczas wylewania wieloetapowego.

Maty bentonitowe

OPIS PRODUKTU

Izotex CS to kompozytowa mata hydroizolacyjna, w której skład wchodzą mata bentonitowo-geotekstylna i membrana polimerowa. Dzięki takiej konstrukcji produkt łączy właściwości uszczelniające membrany polimerowej i bentonitu. Zastosowanie tego ostatniego sprawia, że jest to izolacja typu aktywnego o właściwościach samouszczelniających. Mocne igłowanie maty zabezpiecza przed przesypywaniem się bentonitu w płaszczyźnie materiału oraz chroni przed wstępnym pęcznieniem minerału. Dlatego Izotex CS może być używany do izolowania poziomych i pionowych elementów konstrukcji. W przypadku wykonywania izolacji poziomych nie jest konieczne tworzenie dodatkowej warstwy ochronnej. Izotex CS stanowi aktywną przesłonę hydroizolacyjną budowli podziemnych oraz podziemnych części obiektów budowlanych.

Izotex CS występuje w kilku odmianach standardowych różniących się grubością zastosowanej memebrany:
 

Izotex CS – laminowany jest folią o grubości 0,2 mm; przeznaczony do standardowych zastosowań,
 

Izotex CS 0,6 – laminowany jest folią o grubości 0,6 mm; w obrębie zakładu membrana może być klejona przy użyciu taśm lub zgrzewana, co daje większą pewność wykonania,
 

Izotex CS 1,0 – laminowany jest folią o grubości 1,0 mm; folia w miejscach zakładów jest zgrzewana co daje najwyższą pewność szczelności zastosowanej izolacji; zalecany do izolowania obiektów o podwyższonej klasie użytkowania, a szczególnie – podziemnych części szpitali, archiwów, banków, serwerowni itp. Stosowany również w przypadkuwystępowania agresywnego środowiska.
 

ZASTOSOWANIA
 

 • Izolacje poziome i pionowe podziemnych elementów obiektów budowlanych i budowli podziemnych.
 • Izolacje fundamentów realizowanych w stałych zabudowach wykopów.
 • Izolacje przejść podziemnych i tuneli.
 

 

ZALETY
 

 • Izotex CS jest izolacją o podwójnym działaniu: folia+betonit.
 • Izotex CS jest typem aktywnej przesłony hydroizolacyjnej - ma właściwości samouszczelniające.
 • Instalacja materiału jest łatwa i szybka.
 • Izotex może być układany przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), także zimą.
 • Może być montowany w szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
 • Ilość materiałów pomocniczych jest ograniczona do minimum.
 • Zakres prac przygotowawczych jest znacznie ograniczony.
 • Nie stosuje się warstw gruntujących.
 • Mata może być instalowana na wilgotnych i mokrych podłożach.
 • Nie jest konieczne wykonywanie warstwy ochronnej.
 • W przypadku zastosowania maty Izotex CS 1,0 istnieje możliwość kontroli szczelności wykonanego połączenia, dzięki czemu uzyskujemy najwyższą jakość izolacji.
   

ELEMENTY SYSTEMU
 

W skład systemu, poza matą wchodzą elementy do uszczelnień przerw technologicznych i dylatacji oraz do obróbki narożników i przejść instalacyjnych. W celu doboru odpowiednich rozwiązań prosimy o kontakt z biurem technicznym firmy Izotex sp. z o.o.
 

INSTALACJA
 

Podłoże powinno być równe i stabilne. Poszczególne pasma maty Izotex CS układane są na zakład o min. szerokości 10 cm (w przypadku maty Izotex CS 0,6 i 1,0 min. 15 cm). Na krawędziach maty membrana nie jest przyklejona do maty bentonitowej. Dlatego zakład powinien mieć postać membrana-membrana-mata-mata (układ warstw od strony napierającej wody). W przypadku stosowania izolacji z membraną 0,2 mm folię można sklejać. Przy folii grubości 0,6 i 1,0 mm membrana może być również zgrzewana lub spawana. Przy zastosowaniu membrany o grubości co najmniej 1,0 mm można zastosować metody kontroli szczelności połączenia. Zakład maty bentonitowej może być również zgrzewany. Zakłady powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie robót zbrojarskich, przed penetracją betonu w czasie betonowania i przed zanieczyszczeniem gruntem w czasie zasypywania. Dlatego zaleca się, aby mata układana na powierzchni poziomej na krawędziach była przybijana do podłoża gwoździami w odstępie ok. 40 cm (nie dotyczy mat z zakładami łączonymi termicznie). Na powierzchniach pionowych mata montowana jest również przez przybicie gwoździami. Górna krawędź maty Izotex CS powinna być montowana poprzez zastosowanielistwy CV. Listwa CV powinna być też stosowana przy połączeniu izolacji podpłytowej z izolacją ścian. Przed zamontowaniem listwy krawędzie izolacji powinny być zaszpachlowane szpachlą bentonitową. Szpachlę taką można wykonać na budowie mieszając bentonit Izotex BG z wodą, w stosunku 1:3. Matę na powierzchniach pionowych można też montować, instalując ją na szalunku i betonując razem ze ścianą. Miejsca nacięć, przejścia instalacyjne, narożniki, itp. w celu doszczelnienia należy zaszpachlować szpachlą bentonitową. Izotex CS jest instalowany membraną od strony napierającej wody.
 

W celu uzyskania szczegółowych rozwiązań prosimy o skontaktowanie się z biurem technicznym IZOTEX sp. z o.o.


 
Wszystkie prawa zastrzeżone IZOTEX 2019 | Facebook | Google+